Hvad er et chok?

Hvad er et chok?

Rådgivning og terapi

Chok
Chok oplevelseRådgivning og terapi

Har du været udsat for et chok, selvmord eller langvarige belastninger, stress, så bliver nervesystemet oversensitivt, og er for meget på vagt. Nervesystemets reaktioner er til for at beskytte dig mod nye potentielle farer. Men denne reaktion kan blive for meget og rigid, og til tider fastlåst, og her er risiko for at det bliver kronisk.

Nervesystemet vil reagere i automatik, uden vilje kontrol oftest i en vekslen mellem følelsesudladninger og i tilbagetrækning. Reaktionerne giver ikke altid giver mening i forhold til den givne situation. Her har nervesystemet ikke genfundet sin naturlige balance. Når nervesystemet er i balance, kan man mentalt og følelsesmæssig følge med og nå at reagere hensigtsmæssig.

Man kan sige, at nervesystemet er på overarbejde, og får ikke hvilet efter en kraftanstrengelse, som et chok eller kortvarig stress er. Nervesystemet når ikke at falde tilbage i sin naturlige balance.

Uforløste chok-traumer, som oplevelse af selvmord og langvarige stressbelastninger kan sætte sig som posttraumatisk stresssyndrom PTSD.

Hvordan kan et chok udvikle sig?

De fleste, som har været udsat for traumatiske oplevelser, oplever symptomer i dagene og ugerne efter. Forsvinder symptomerne ikke efter nogle måneder, eller opstår der andre symptomer, der ikke har været tilstede tidligere i livet, kan det være tegn på, at nervesystemet er fastlåst efter chokoplevelsen.

Der kan være gået tid, og livet er måske faldet nogenlunde på plads igen efter den voldsomme oplevelse. Alt er måske ikke som før, men du har fundet din hverdag.

Chokreaktioner kan forstærkes

Det er ikke ualmindeligt, at chok reaktionerne forstærkes på tidspunkter i livet, hvor du er i en øget belastning. Vi har alle pressede perioder i livet, og i disse perioder er det desværre normalt, at du mærker symptomerne forstærkes. Det kan for eksempel være ved jobskifte, skilsmisse, eksamenspræstationer, det at blive forældre, altså i spidsbelastninger som vi alle oplever igennem livet.
Det er her du skal være opmærksom, dine symptomer er tegn på at du er sårbar, at du ikke har fået bearbejdet din sorg.

Symptomer skal aftage igen efter forholdsvis kort tid, og gør de ikke det, er der risiko for PTSD, eller at en livskrise bliver ekstra voldsom.
Vi er bygget til at kunne klare spidsbelastninger, men ikke hvis vi kronisk bær på voldsomme oplevelser eller er i længerevarende belastninger.

Hvad kan afhjælpe et fastlåst chok?

At arbejde med et fastlåst nervesystem kræver nænsomhed, tid og vedholdenhed. Der skal skabes en tillid klienten og terapeuten imellem, også til nervesystemet, som jo er autonomt. Derfor er det helt afgørende, at samarbejdet er i klientens tempo.

Ved hjælp af dialog, små kropsøvelser og fokus på, hvad du mærker i din krop, er der en vej til at stabilisere og afbalancere nervesystemet igen. Som terapeut har jeg redskaber, viden og erfaring til at hjælpe dig med at oversætte dine symptomer. Oftest er dine symptomer kroppens sprog, der fortæller noget, der kan bruges i processen til at afbalancere nervesystemet. Samarbejdet er helt afgørende, tempoet er individuelt og tilpasses dig og dit nervesystem. Oftest er hovedet hurtigere end nervesystemet, derfor kan der ikke kun tænkes og tales til, at stabilisere og skabe positive forandringer.

Deltag i et kursusforløb

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.