Kurser og grupper

Kursus i personlig udvikling med spirituel dimension

Personlig udvikling

Kend din magiske natur

Ønsker du at gro og udvikle dig personligt og spirituelt, opleve dit magiske jeg, er et kursus i personlig udvikling noget for dig.
Dette er et intensivt og dybtgående kursus for dig, der ønsker at skabe positive forandringer og slippe gamle uhensigtsmæssige begrænsende mønstre.
Du arbejder med din personlig udvikling med moderne følelsesarbejde, hvor flere teknikker er indbygget i forløbet.
Vi mennesker udvikler os i relationer, derfor giver det mening at være en del af et fællesskab, når du ønsker at vokse og udvikle dig som menneske, personligt som spirituelt
Jeg har udviklet en unik form, hvor den enkelte er i centrum med sin personlige vækst. Kurset er bygget op i en kombination af professionel rådgivning og støtte af et fællesskab. Dette kurusus i personlig og spirituel online kursus er for dig der ønsker at intensivere din personlige og spirituelle udvikling. Du vil opleve dybere og hurtigere forandringer.

Læs kort kursusbeskrivelse

Er du klar til personlig udvikling?

Er livet svært for dig, er du i mistrivsel?
Føler du dig fastlåst i mismod og ved ikke hvordan du skal komme videre?
Står du overfor svære valg eller beslutninger?
Er du i et forhold hvor du føler dig fastlåst?
Er du frustreret over dit parforhold, og bange for hvad der skal ske?
Lever du med en partner der har selvmordsadfærd eller ramt af PTSD?

Kursus i personlig udvikling der virker

Intensiv personlig udvikling i en dynamisk sammensætning af flere metoder der virker.
Jeg kombinerer online møder, fysiske møder, fællesskab og æteriske olieterapi i dette personlig udviklings forløb.
Når vi er i et fællesskab spejler vi os i andre og omvendt. Vi mennesker heler i relationer.
Vi oplever og erfarer dybt at vi ikke er alene, og det at være i en livskrise er alment og menneskeligt.
Det er tid til at vi deler og er sammen i de svære livs- og følelsesprocesser.

Fællesskab virker

Min erfaring, er at det rykker at være i et fællesskab– ikke at stå alene. For at fastholde en varig forandring er det gavnligt og helende at være en del af et fællesskab.
De mennesker vi er sammen med i vores udviklingsprocesser, har stor betydning for os, der er nogen at læne sig op af – nogen at dele med og måske knytte an til.
I fællesskaber og grupper arbejder vi med de personlige sår og traumer og med de kollektive traumer. Alle mennesker er berørt mere eller mindre af traumer, det er et fællesmenneskeligt vilkår.
Jeg sørger for rammen og skaber en struktur hvor tryghed, støtte og nærvær er fundamentet for at du føler dig tryg og kan være dig selv.
Vi er sammen på denne rejse!!

Emner

 • Livskriser og traumers væsen og påvirkning på os
 • Vi taler om nervesystemets automatiske reaktioner
 • Hvad ønsker du at forandre?
 • Ud af isolationen
 • Dine styrker og ressourcer?
 • Din sande visdom bor i dig – få kontakt
 • Vi øver det vi taler om igen og igen – det er integration

Spirituelle dimension

Vi mennesker er energetiske væsner som alt andet på jorden er. At integrere den spirituelle dimension, betyder at se sit liv som en helhed med noget der er større og at der er en meningsfuld sammenhæng mellem det liv vi tilbydes. vores relationer og de hændelser vi oplever er elementer der har betydning for vores udvikling både som menneske og udleve af vores potentiale.
Vi er energi, og åbner os for at vi er multisensoriske væsner, og ikke et isoleret væsen der kun består med fem sanser, erkender vi at vi er en del af en større helhed, og her forbinder vi os med det der er større.
Et multisensorisk menneske, er i stand til at opfatte og påskønne, den rolle vores fysiske virkelighed, og har en bredere forståelse af, at der er mere end det vi kan måle med vores fem sanser.

Vi er og har en krop, vi skaber liv igennem at materialisere os igennem det levede liv.
Igennem stilhed og at lytte til vores indre, styrker vi evnen til at høre vores indre sande visdoms stemme.
Vores indre guide, sjælen, er kontakten imellem det der er større og mit fysiske og personlige lille jeg.

Det levede liv og spiritualitet

For mig har den spirituelle dimension at gøre med at være tilstede i livet.
Når vi forbinder vores åndelige natur med det fysiske, vi er og har en krop og skaber liv igennem at materialisere, det er det levede liv.
Der er noget der er større end mig, der taler igennem mig. Igennem stilhed og at lytter til vores indre, styrker vi evnen til at høre vores visdoms stemme. Vores indre guide, som er kontakten imellem det der er større og mit fysiske jeg.
Skærpelse af denne kontakt, betyder at vores split og ubalance reduceres, og livet føles mere meningsfuldt.

Sandhed

I mødet med andre mennesker og vores nære relationer er det sted vi udvikler os mest, dette møde har betydning for hvordan livet udfolder sig.
Vi længes alle efter at leve vores sandhed, at kende vores sandhed og stå ved den.
At være tryg i hvem vi er, og leve mit sande liv er en livs ret og glæde. Det magiske er at det åbner accept af forskellighed, accept af andre menneskers sandhed kan være forskellig fra mig.
Tryghed er basen og fundamentet for at finde sin egen styrke og indre kraft, at være del af et fællesskab får os ud af isolationen, som er så pinefuld.
I fællesskabet øver du at udtrykke din sandhed.

Du er værdifuld

Kursus i personlig udvikling 

En kombination af et online kursus og personlig fremmøde. Du arbejder med dig selv i et fællesskab og samtidig får du personlig rådgivning og guides.

 • En kombination af personlig udvikling og udvikling i et fællesskab
 • Fællesskab er støttende, erfaring og oplevelse i ikke at være alene
 • Opleve og erkende fællesmenneskelige grundvilkår, det er ikke kun mig der har det sådan
 • En del af kurset foregår hjemmefra
 • Du bliver del af et netværk

Kursus forløbet?

Hvem kan deltage?

Kurset er for både mænd og kvinder. Du ønsker at arbejde med dig selv, måske er du i en livskrise og ønsker at bringe den spirituelle dimension ind i dit personlige arbejde.
Du er nysgerrig og åben for at ”den mørke nat” rummer muligheder og vækst.
Du ønsker at dele med andre og har lyst til at være en del af et fællesskab på rejsen.

Du har gerne erfaring med personlig udvikling, er eventuel behandler. Du er åben for at udtrykke dig omkring dig selv, og tager ansvar for egne processer.

Det er afgørende for dit udbytte, at du har mulighed for at afsætte den nødvendige tid til din proces igennem forløbet, da det også har betydning for, hvad du og vi sammen kan skabe og forvandle.

Hvad får du ud af et kursus i personlig udvikling?

 • Du får personlig rådgivning, støtte og værktøjer under hele kurset.
 • Du får indsigt i hvad følelserne og kroppens reaktioner betyder
 • Du vil styrke kontakten og kommunikationen til din indre sande essens og visdom
 • Du er i et fællesskab, du erfarer, at du ikke er alene
 • Du supplerer og støtter din proces med æteriske olier, der arbejder direkte på afbalancering af følelserne
 • Du arbejder med at forbinde dig til det der er større
 • Du arbejder med at kende din sjæls sprog
 • Du opdager at i følelsernes mørke og i afmagten, er håb en velsignelse
 • Du får øje på at se ud over mørket og få øje på friheden

Læs om ny metode i følelsesarbejde

Pris

10 sessioner á kr. 900,-
2 x 2 dages workshop á kr. 1600,-
8 online møder á 1,5 timer – kr. 300 pr. Møde
Æterisk olieterapi afregnes individuelt
Pris i alt kr. 14.600,-.
Indbetaling af depositum på kr. 3000,- sikrer en plads og betales ved tilmelding.
Resterende kursusbeløb indbetales ved kursusstart.
Bliver kurset ikke oprettet bliver depositum tilbagebetalt.

Vil du vide mere om forløbet kontakt mig på telefon 2677 8147 eller på Mail: linehou@connectu.dk

Livskrise