Profil

Profil

Rådgivning og terapi

Lidt om min profil.
Min vision er at mennesker skal leve, leve et liv med en følelse af mening og glæde. Jeg ønsker at inspirere og støtte dig i din personlige og spirituelle udvikling.
I mit arbejde med mennesker, stiller jeg min viden og erfaring til rådighed, jeg guider mennesker igennem deres livskriser. Bistår dem i deres søgen og længsel efter at komme i balance og have det godt med sig selv.
Jeg er specialiseret inden for rådgivning af  mennesker i livskrise og mennesker der er ramt af andres selvmords handlinger.

Profil
Lidt om mig

Arbejdsområder

Mit speciale er:
Rådgivning af mennesker der har oplevet næres selvmords handlinger.
Rådgivning af mennesker der er i en livskrise.
Følelses arbejde, vores følelser er nøglen til at forstå os selv
følelses afbalancering med æteriske olier læs mere her

Jeg støtter og rådgiver mennesker der er i en livskrise og oplever sjælens mørke nætter, mismod og føler mistrivsel.
Jeg hjælper dig med at genskabe kontakt til sjælen, kontakten skabes igennem dine følelser og kroppens sprog. Det handler om at genfinde kærligheden til sig selv. Personlig udvikling handler også om spirituel forbundethed, derfor er denne dimension en naturlig del af min måde at rådgive på.

Jeg tilbyder individuel sessions, gruppeforløb og Onlinekurser.

Min baggrund

  • Fagområde og speciale indenfor selvmords rådgivning og livskriser
  • Arbejder med GenNøgler, en metode bygget på I Ching med fundament i videnskab og mystisme
  • Deltaget i et personligt trænings og healings forløb i Womb Wisdom
  • 4 års chok-traume efteruddannelse fra Skolen for Psykosomatik, er i løbende efteruddannelse, på tiende år
  • Jungiansk efteruddannelse familiestruktur – arketyper og symboler
  • Supervisions uddannelse
  • Uddannet psykoterapeut
  • Leder i hjemmeplejen
  • Uddannet sygeplejerske
  • Modtager løbende supervision 

Erfaring

Jeg har været selvstændig psykoterapeut og rådgiver siden 2006.
Gruppeleder i udviklingsgrupper.
Familierådgiver i Københavns kommune, støtte og vejledning til ramte familier.
Frivillig i NEFOS, rådgivning til pårørende og efterladte til selvmord.
Tilrettelægger og gennemfører gruppeforløb for efterladte og pårørende til selvmord.
Oplært frivillige rådgivere inden for selvmordsrådgivning.
Jeg har støttet ledere i at udvikle Det personlige lederskab.
Har arbejdet inden for sundhedssektoren i mere end 20 år.

Min form er at være tilstede, igangsættende og procesorienteret. Jeg støtter og giver dig nærvær hele vejen igennem. Jeg arbejder for, at vi mennesker tager ansvar for – og vare på det gode liv.

Målet er, at du som det unikke menneske du er, skal kende dig selv, føle dig mere hel og mærke livsglæde, energi og mening i livet. At du kan være med dig selv, i tillid og respekt, som den du er i dette liv.

Ingen bør være alene i en livskrise !!

Lidt om mig

Min rejse er som heltens, hvor mange prøvelser skal gennemleves, jeg har kæmpet mig ud af trygheds afhængig, hvor frygten for ensomhed til tider var større end kærligheden til mig selv. Jeg har oplevet sjælens sorte nætter, været i opgivelse og troet at mismodet ikke ville slippe.
Jeg blev ved at gå vejen, jeg bevarede håbet og viljen og holdt retning. Jeg har lært min sjæls stemme at kende. Jeg ved nu, at jeg guides gennem mine følelser og mine krops sansninger. Jeg har tillid til følelserne og kroppens sprog, herfra tales altid sandheds sprog. Jeg har erkendt, at det der kommer først er kærligheden til mig selv, dette gælder i alle livets aspekter, og forunderligt nok betyder dette, at mere kærlighed strømmer til og fra i mine relationer.