Sorg og krise efter selvmord

Hjælp til efterladte og pårørende

Psykoterapi og rådgivning i København, på Fyn og online

At være selvmordsramt betyder at du er ramt af andre menneskers selvmordshandlinger.
Du kan være efterladt efter en at en kær, eller en i dit netværk som har haft selvmordsforsøg eller taget sit liv.
Mange er pårørende til en nær der er i selvmordsfare, vedkomne har måske selvmordstanker, trusler om eller haft selvmordsforsøg.
Du er i konstant årvågenhed, og er optaget af om vedkomne kan finde på at gøre alvor af sine tanker.
Dette kræver det meste af din energi og du er bange og konstant på vagt.

Har du mistet til selvmord, er du i overvældet af en voldsom sorg og er sikkert i krise. Du er i afmagt og ved ikke hvad du skal gøre. Du føler dig fanget i dine følelser, tanker og har kropsreaktioner der er ubehagelige. Det kan føles udsigtsløs at komme videre i sit liv, som om sorgen har taget kontrollen.
Et selvmord udløser mange spørgsmål og ofte også skyldfølelse. Med vores vanlige rationelle tilgang søger vi en årsag – der må være en forklaring. For det er så svært at acceptere det uforklarlige og meningsløse.

Tavshed omkring selvmord

Samtidig er det for mange meget svært at tale om selvmord. Der er så mange følelser i spil. Det gælder både for de efterladte, der prøver at leve med tabet, savnet og måske også selvbebrejdelserne. Og for de nærmeste venner samt familiemedlemmer, der jo også er udsat for de kaotiske tanker og følelser, der følger med.
De samme problemstillinger kan gøre sig gældende for venner, kollegaer eller andre, der står lidt længere ude i periferien.
Mennesker der rammes af andres selvmordshandlinger har usikkerhed på og ved alt for sjældent, hvordan de skal gribe situationen an. Ofte sker der det, at den ramte er i tavshed, hverken siger eller gør noget. Forsøger tappert at holde sine følelser inde og klarer hverdagen på bedste vis. Men inden i er der kaos og en følelse af ikke at kunne være i sig selv.

Reaktionerne ved at være selvmordsramt kan være mange,
du kan opleve

 • en følelse af chok og uvirkelighed
 • sorg, smerte og fortvivlelse
 • stort savn og forladthedsfølelse
 • intense følelser af vrede, bebrejdelse og svigt
 • følelser af skyld, skam og ensomhed
 • angst, rastløshed og mareridt
 • tomhed, som at være i en bobbel
 • lettelse
 • koncentrationsbesvær
 • glemsomhed
 • forvrænget tidsopfattelse, fortættet eller uendeligt mærkelig
 • søvnproblemer
 • tanker som ”er jeg ved at blive tosset?”

Og du kan have tilbagevendende erindringer og tanker som

 • hvad kunne jeg have gjort?
 • havde jeg dog bare …
 • hvad vil folk dog ikke tænke?
 • hvorfor så jeg det ikke?

Sorg er normalt for efterlevende efter pludselig død

Sorg er en individuel proces og oplevelse. Men det er givende at være sammen med andre som efterladt. Du lære noget om din egen sorg og bliver klogere på andres oplevelser og reaktioner, dette hjælper også dig i din proces.
Hvordan hver enkelt reagerer og bearbejder en krise og sorg er forskelligt. Nogle mennesker har behov for professionel rådgivning, andre har brug for at have familien tæt på, og andre igen vil gerne have kontakt med nogen helt udenforstående og har stor glæde af at mødes med andre der har oplevet noget tilsvarende.
Måske har du ikke så mange mennesker omkring dig, som du synes, du kan få hjælp af. Måske opleves dit netværk ikke tilstrækkeligt i forhold til det, du tumler med.
Erfaringerne viser, at det er en stor hjælp for mange mennesker at være sammen med andre, der er i en tilsvarende situation.

Medarbejdere berøres når selvmord sker på arbejdet!

Det berører og påvirker mennesker, at være vidne til eller være i berøring med at, et andet menneske har taget sit liv eller har et selvmordsforsøg. Mange  tror måske at medarbejdere, der ikke sjældent oplever selvmordshandlinger på deres arbejde, er vant til det.
Dette er ikke tilfældet.
Om vi er på job eller er i den private sfære, ved vi aldrig hvordan vi påvirkes og reagerer på andre menneskers selvmord.
Mange medarbejdere udsættes uforskyldt for uforudsigelige og ubehagelige chok hændelser hver dag.
Hver eneste situation er forskellig, og det er ikke til at forudsige hvornår der sker selvmordshandlinger på arbejdet.
Det er ikke til at forudsige hvilke reaktioner medarbejderen får, når de udsættes for en pludselig og voldsom hændelse.

Læs mere

Sorgen ved selvmord

0/5 (0 Reviews)