Selvmord er et chok, hjælp til efterladte og pårørende til selvmord

Selvmord er en pludselig og uforudset hændelse. Der giver chokbølger i dit følelsesliv og i kroppen, dit liv forandres.
Chokket breder sig som ringe igennem netværket, mange berøres af et selvmord.

Det gør ondt og er et chok når en kær tager sit liv

Desværre er der mange mennesker, der hver dag oplever en nær tager sit liv. I Danmark er der dagligt næsten to der tager sit liv. Det er et chok at opleve og vækker stor smerte.

En nær tager sit liv uden forvarsel, der var ingen tegn. Dette er et pludseligt chok, en helt uventet hændelse der handler om død.

Selvmord vækker mange svære følelser inden i, skyld og skam er normale følelser, og for nogle kommer der tanker om død. Skyld over ikke at have forhindret selvmordet. Skyld over ikke at have vidst at ens nære havde det så dårligt. Skam over at være utilstrækkelig og pludselig føle at man ikke har været en god nok ven eller kæreste.
Tanker om hvem kan nu finde på at tage sit liv?

Pårørende

Der er mange mennesker der er pårørende til en nær der har selvmordstanker. Det er et stort pres at være pårørende til et kært menneske, der har tanker om at tage sit liv, eller som har selvmordsforsøg. Der er desværre mennesker der har det så dårligt, at de har flere selvmordsforsøg.
For mange pårørende er det en mangeårig belastning. Det er en hverdag med utryghed om han, hun vil gøre alvorlig af det de siger. Der er for de fleste en konstant opmærksomhed på hvordan vedkomne har det. Man tjekker løbende om hvor han, eller hun er, tjekker konstant om der er svar på sms. Det indre alarmberedskab er konstant aktivt. Det er et konstant pres og angst for om ens kær, kan finde på at tage sit liv. Denne uvished kan blive en del af dagligdagen, det vil sige en latent og permanent stressbelastning.

Oplevelsen kan sidde for livet

For mange sidder selvmords oplevelsen inden i for livet. Sætter sig som en kronisk plet, der ikke er rar. Det bliver et sted inden i der tager noget af den frihed, som vi alle ønsker at mærke som menneske. Et vilkår som kan hæmme livets udfoldelse.

Det behøver ikke at være sådan. Det er et mærke for livet. Det mærke kan blive til livserfaring og udvikle sig til livskundskab. For mange sætter denne erfaring gang i en dyb spirituel udvikling, der giver livskvalitet, modenhed og øget bevidsthed.

Nogle mennesker kommer sig relativt hurtigt efterfølgende, psyke og krop restituerer og nervesystemet genfinder sin balance.

Andre oplever at chokkets reaktioner forbliver og kan sætte sig som kroniske reaktioner, det kaldes post traumatisk stress, PTSD.

Der kan være forklaringer på disse forskellige reaktioner, og andre gange er det vanskeligt at forklare, hvorfor mennesker oplever og rammes forskelligt af chok oplevelser.

Mistrivsel

Chokket giver dønninger, nogle længere end andre. De der ikke kommer sig naturligt, vil føle sig belastet, ofte være i mistrivsel. Der kan være symptomer som kronisk træthed, søvnløshed, manglende koncentration. Øget irritation, vredesudbrud, rastløshed, sårbarhed og manglende lyst til at involvere sig følelsesmæssigt. Symptomerne kan vise sig pludseligt uden varsel, eller opleves som kroniske tilstande, hvor livsenergien føles drænet.

Jeg har mødt mennesker der har været udsat for chok i barndommen, som har mistet en mor eller far tidligt i livet, og som voksen er i mistrivsel. Traumet lever inden i, giver symptomer, kræver energi, det dræner.

Kan chokket sætte sig som et traume?

Har du været udsat for pludselige eller langvarige belastninger, så bliver nervesystemet oversensitivt, og er for meget på vagt. Nervesystemets funktion  er for at beskytte dig mod potentiel fare. Nervesystemet reagerer automatisk. Vi kan oplever at det ikke altid giver mening i forhold til den givne situation, det opleves frustrerende og forvirrende. Man kan sige, at nervesystemet er kronisk  på overarbejde og får ikke reguleret sig efter en kraftanstrengelse, som et chok eller kort varig høj stress er. Nervesystemet falder ikke tilbage i sin naturlige balance.

Hvad er PTSD

posttraumatisk stresssyndrom er en ubalance i nervesystemet, som kan optræde efter, man har været vidne til eller selv deltaget i livstruende hændelser. Her må præciseres, at mennesker reagerer og opfatter livstruende hændelser meget forskelligt, det er nervesystemets reaktion og evne til regulering der er bestemmende for om chokket sætter sig kronisk. Det betyder, at der ikke er regler for hvilke hændelser der udløser PTSD, men at det er den enkelte persons nervesystems evne til at selvregulere, genskabe balance der er afgørende.

PTSD kan forveksles med depression, dels fordi den meget ofte kan udløse en egentlig depression. Herudover kan PTSD kompliceres af angstlidelser, misbrug, hukommelsesproblemer og andre fysiske og psykiske lidelser. Lidelsen fører ofte til, at en person fungerer dårligere socialt og i familien. Ægteskabsproblemer med efterfølgende skilsmisse er ikke ualmindeligt.

Hvordan chok udvikler sig

De fleste, som har været udsat for traumatiske oplevelser, oplever symptomer i dagene og ugerne efter. Forsvinder symptomerne ikke, eller der opstår andre symptomer der ikke har været tilstede tidligere i personens liv, kan det være tegn på at chokket er fastlåst.

Det er ikke ualmindeligt at symptomerne forstærkes på tidspunkter i livet hvor der er en øget belastning, som ved job skifte, eksamenspræstationer, at blive forældre, skilsmisse, ved spidsbelastninger i forskellige sammenhænge.

Hvad kan afhjælpe et fastlåst chok – traume?

At arbejde med et fastlåst nervesystem kræver nænsomhed, tid og vedholdenhed. Der skal skabes en tillid også til nervesystemet, som jo er autonomt. Et personligt forløb, hvor der er kontakt, nærvær og guidning i følelsernes og kroppens sprog, kan genetablere balance. Tempoet skal afpasses den enkelte, så alle dele inden i kan følge med, det skal føles rigtigt.

Det er muligt at komme sig, at få ro med sig selv og mærke lyst og glæde ved livet igen. Jeg udfører psykoterapi i København & på fyn

Chok- krise

0/5 (0 Reviews)