Supervision for terapeuter og behandlere

Supervision for terapeuter og behandlere

Supervision hvor selvmordsforebyggelse er i centrum. Supervision for terapeuter og behandlere, der ønsker at forebygge egne belastningsskader, og som ønsker at kunne afdække og risikovurdere grad af klienters selvmordsfare.

Supervision med dobbelt blik.
Vi skal altid have os selv med, sørge for at være i balance, for ingen kan holde til hvad som helst.
Som terapeuter stiller vi os til rådighed for mennesker, der har hjælp behov. Og vi ved at i dette arbejdsområde er der risiko for at blive belastet.
Supervisionen har derfor et dobbelt fokus.

 1. forebygge egne belastningsskader og opbygge modstandskraft
 2. rådgiving i forhold til at risikovurdere klienters grad af selvmordsfare og hvordan klienten hjælpes

Forebyg selvmord
Det vi arbejder med i supervisionen er:

 • sagsfokus, som er fag- personlig supervision på konkrete sager.
 • konkret viden og redskaber på hvordan du selvmordsrisikovurderer klienten
 • regulering som metode til at opbygge resiliens

Vi møder klienter i vores praksis som har selvmordstanker og ønske.

Vi har klienter i vores praksis, der kommer af anden årsag end problematikken at have selvmordstanker, og vi kan let overse, at der kan være en klient, der har selvmordstanker og/eller adfærd. Der er en del af de klienter, der søger hjælp, som er i livskrise. De har tanker og følelser, der er domineret af meningsløshed, mismod og opgivelse. Her ser vi risikofaktorer på selvmordsfare. Klienten er ofte indirekte i sin kommunikation omkring sine selvmordstanker. De fleste, der har tanker om egen død, isolerer sig, er tavse og føler sig alene heri.

Deres tanker og følelser er ofte diffuse og uklare for dem selv, og de er ikke altid bevidste om alvoren heraf. Det er her, vi skal være vågne og skærpe vores opmærksomhed. Vi skal tage disse signaler alvorligt og handle. Min erfaring er, at klienten sjældent har oplevet at blive spurgt ind til disse tanker og følelser. Mange går alene med selvmordstanker, og nogle har også haft selvmordsforsøg. For en dels vedkommende er der ingen i netværket, der har kendskab til dette. Klienten har ofte et sparsomt sprog og erkendelse af disse tilstande.

Et af fundamenterne jeg står på er den poly vagale teori og afstemning af de 4 kroppe. Den fysiske krop, følelseskroppen, den mentale krop og den spirituelle krop er vores biocomputer og styresystem. Kendskab til at skabe balance mellem disse 4 kroppe er nøglen til at opbygge modstandskraft og resililens.

Målgruppe

Supervision for terapeuter og behandlere der i sin praksis ønsker, at integrere og fordybe sig i læring og metoder, der er baseret på at kunne mestre selvmordsforebyggelse i egen klinik.

Hvad får du:

 • viden og konkrete værktøjer i at kunne selvmords risikovurdere
 • supervision på konkrete sager
 • rådgivning på konkrete sager
 • øvelser til brug i klient arbejdet
 • du lærer at afstemme dit eget nervesystem, oparbejde modstandskraft  til gavn i klient situationer
 • kendskab til risikofaktorer og faresignaler på selvmordsfare

Kontakt mig for tilmelding

 

 

0/5 (0 Reviews)