Psykoterapeut Line Hou / København

Psykoterapi i København og online

Psykoterapeut Line Hou

Video Psykoterapeut Line

Min vision er at mennesker skal leve det gode liv, leve et liv med en følelse af mening og glæde. Jeg ønsker at inspirere og støtte dig i din personlige og spirituelle udvikling.
Jeg tilbyder Psykoterapi i København og online.
Som menneske og psykoterapeut, stiller jeg min viden, faglighed og erfaring til rådighed, jeg guider mennesker igennem deres livskriser.
Jeg bistår dem i deres søgen og længsel efter at komme i balance og have det godt med sig selv.
Jeg er specialiseret inden for rådgivning af  mennesker i livskrise og mennesker der er ramt af andres selvmords handlinger.

Psykoteraput Line Hou
Psykoterapi København og online

Arbejdsområder:

 • Individuel terapi
 • Parterapi
 • Udviklingsgruppe

  Priser pr. 1. januar 2021

  60 minutter kr. 900,-
  90 minutter  kr. 1300,-

Mit speciale er:
Psykoterapi og rådgivning af mennesker der har oplevet traumatiske hændelser, for eksempel næres selvmords handlinger.
Rådgivning af mennesker der er i en livskrise.
Følelses arbejde, vores følelser er nøglen til at forstå os selv.
Følelses afbalancering med æteriske olier læs mere her

Jeg støtter og rådgiver mennesker der er i en livskrise og oplever sjælens mørke nætter, mismod og føler mistrivsel.
Jeg hjælper dig med at genskabe kontakt til sjælen, kontakten skabes igennem dine følelser og kroppens sprog. Det handler om at genfinde kærligheden til sig selv. Personlig udvikling handler også om spirituel forbundethed, derfor er denne dimension en naturlig del af min måde at rådgive på.

Min baggrund

 • Fagområde og speciale indenfor traume forløsning, selvmords rådgivning og ved livskriser
 • Practice Groupleader training v/ Thomas Hübl
 • Principle of Collective Traume v/ Healing Thomas Hübl
 • Traume og concious healing v/ Thomas Hübl
 • 4 års chok-traume efteruddannelse fra Skolen for Psykosomatik, er i løbende efteruddannelse på 10. år
 • Jungiansk efteruddannelse familiestruktur – arketyper og symboler
 • Kursus “Sorggrupper” ved Marianne David-Nielsen
 • Arbejder med GenNøgler, en metode bygget på I Ching med fundament i videnskab og mystisme
 • Deltaget i et personligt trænings og healings forløb i Womb Wisdom
 • Supervisions uddannelse
 • Uddannet psykoterapeut
 • Leder i hjemmeplejen
 • Uddannet sygeplejerske
 • Modtager løbende supervision 

Erfaring i psykoterapi

Jeg har været professionel psykoterapeut, rådgiver og konsulent siden 2006.
Gruppeleder i udviklingsgrupper.
Familierådgiver, støtter og vejleder ramte familier.
Professionel rådgiver i NEFOS, rådgivning til pårørende og efterladte til selvmord.
Tilrettelægger og gennemfører gruppeforløb for efterladte og pårørende til selvmord.
Oplærer frivillige rådgivere inden for selvmordsrådgivning.
Jeg har støttet ledere i at udvikle Det personlige lederskab.
Har arbejdet inden for sundhedssektoren i mere end 20 år.
Mit speciale er at rådgive og støtte mennesker når de rammes af en krise.

Psykoterapi København og online.
Min form er at være tilstede, igangsættende og procesorienteret.
Jeg støtter og giver dig nærvær hele vejen igennem. Jeg arbejder for, at vi mennesker tager ansvar for – og vare på det gode liv.
Jeg arbejder for at skabe grundlag for fællesskab i gennem den personlige udvikling. Når vi mennesker rammes, er det værdifuldt på mange måder at være i et fællesskab.

Målet er, at du som det unikke menneske du er, skal kende dig selv, føle dig mere hel og mærke livsglæde, energi og mening i livet. At du kan være med dig selv, i tillid og respekt, som den du er i dette liv.

Ingen bør være alene når livet er svært !!

Lidt om mig

Min rejse er som heltens, hvor mange prøvelser skal gennemleves, jeg har kæmpet mig ud af trygheds afhængig, hvor frygten for ensomhed til tider var større end kærligheden til mig selv. Jeg har oplevet sjælens sorte nætter, været i opgivelse og troet at mismodet ikke ville slippe. Har lært frygtens manipulerende stemme at kende, den skal ikke herske, mit valg er at være levende frem for styres af frygt.
Jeg blev ved at gå vejen, jeg bevarede håbet og viljen og holdt retning. Jeg har lært min sjæls stemme at kende. Jeg ved nu, at jeg guides gennem mine følelser og mine kropssansninger. Jeg har tillid til følelserne og kroppens sprog, herfra tales altid sandheds sprog. Jeg har erkendt, at det der kommer først er kærligheden til mig selv, dette gælder i alle livets aspekter, og forunderligt nok betyder dette, at mere kærlighed strømmer til og fra i mine relationer.