Traumebehandling – nye metoder der virker

Når traumer hober sig op inden i

Mennesker der oplever overvældende, voldsomme og uforudsigelige hændelser eller har været udsat for udviklingstraumer, vil de opleve smertefulde uønskede gentagelses reaktioner fra kroppen, i følelserne eller mentalt.
Effekten af traumebehandling udvikler sig i hast i disse år.

Det er ikke muligt at bearbejde de psykiske og kropslige reaktioner der skyller igennem en når man udsættes for en voldsom hændelse.

Ubearbejdede traumer ligger ophobet inden i, og almindelige forsvarsreaktioner er, at bruge defensive tilpasninger til at hjælpe med at klare lidelsen.
Det opleves som at være fastlåst i uønskede reaktionsmønstre og adfærd der begrænser overskuddet, evnen til at indlære, indgå i sunde relationer og mange isolerer sig.

Du er sikkert bekendt med fight, flight og freeze. Men i blot de sidste par år har traumeforskere erkendt yderligere overlevelsesreaktioner på traumer – og at vide, hvordan man identificerer og behandler hver af disse, kan være afgørende for at vende mod trivsel og helbredelse.

 

Traume
Traume

Behandling af traumer

At behandle traumer er noget af det mest krævende, komplekse arbejde at udføre.

Når en patient har oplevet traumer, kan mange af de måder der trænes i inden for psykologisk rådgivning og behandling ikke række, at etablere sikkerhed og opbygge relationer svigter.
For en klient, der har oplevet traumer, kan forhold føles usikre. Øjenkontakt kan være skræmmende.

Måske mest udfordrende er det, når klienten kan udløse reaktioner under deres session.
Når dette sker, bliver deres nervesystem oversvømmet, kognition slås offline. . .
. . . og de kan måske ikke bearbejde meget i ord.

Behandlerens kan også rammes når klienten oversvømmes. Og kan opleve reaktioner i sit nervesystem som lammelse eller at overgøre, dette viser sig i at ryge i hovedet … det er ubehageligt og ikke hjælpsomt for klienten.

Læs også:   I de relationer vi er udfordret, er skyggen altid på spil!

 

Ineffektiv psykologisk rådgivning

På dette tidspunkt bliver kognitive adfærdstilgange, psykoedukation og indsigtsbaserede teknikker ineffektive eller endda kontraproduktive.

Men den måde, vi forstår traumer på, og hvordan man behandler traumer på udviklet sig, selv i de sidste mange år.

Vi er gået ud over den traditionelle kamp/flugt/frys-model, og vi lærer at arbejde med yderligere defensive tilpasninger, som klienter foretager for at overleve traumer.

 

Nye traumebehandlings metoder der virker

Der er fundet nye strategier og der udvikles stadigt inden for området.Teknikker og metoder der hjælper klienten med at føle sig tryg og grounded i deres nervesystem. Et trygt nervesystem er forudsætningen for at kunne modtage hjælp.

Når klienten får hjælp til at omdanne deres traumerespons, har det en dybtgående effekt på helingen.

Lovende klinisk forskning og evidensbaserede strategier fører traumebehandling i nye retninger.

 

Relationer sættes under pres

Det handler om hvordan man hjælper klienter, hvis traumehistorie er ved at afspore deres liv og nuværende sociale kontakter – netop de relationer, der kan være stærke kilder til styrke, tryghed og støtte, mens de heler.

Det kræver viden, træning og indsigt i hvordan man identificerer og arbejder med de subtile (såvel som indlysende) måder, som klienter mestre sig på . . .

. . . samt de lige så subtile mikro-interventioner, der kan hjælpe klienten med at komme ind i nuet og blive en mere stabil, følelsesmæssigt moden voksen – i stand til intimitet, fleksibilitet. I stand til at tage ansvar og rustet til at se verden med nuancer.

Det handler om at traumebehandle klienterne ved at lære dem eget nervesystems reaktioner at kende.  Lære dem sproget for og de reaktioner der sker automatisk og som sker uden for viljens kontrol.
Som en del af traumebehandlingen bruger behandleren bevidst sit eget nervesystem som metode til at regulere klientens nervesystem. Det er meget frustrerende og smertefuldt, og for mange skamfuldt at opleve disse ufrivillige traumereaktioner. Og de fleste mennesker isolere sig, denne tilbagetrækning. Det er en neurologisk reaktion, hvor det bliver værre for personen, for mange en følelse af overlevelsekamp.

Læs også:   Sjælens mørke nat - Spirituel transformation

 

Det er muligt at hjælpe mennesker der er traumatiseret og ramt af PTSD

Igennem individuelle samtaler, hvor personen hjælpes til at få reguleret sit nervesystem og samtidig lærer at regulere sig selv.
Der opnås en bevidsthed og et sprog for egene reaktioner og tilstande. Der skabes nu mulighed for at sige til og fra i forhold til de ressourcer der er til rådighed.

Gruppeforløb er med til at bryde isolationen ved at blive en del af et fællesskab.
I gruppen sker der det at deltagernes nervesystemer påvirker hinanden. Igennem facilitering og terapeutisk indsats får individet som gruppedeltagerne fordel af denne sam-regulering. Der opstår en sammenhængskraft når man er flere sammen i en terapeutisk styret proces.

Bliv traumebevidst

Ansatte som frivillige der arbejder med andre mennesker der er udfordret og er har dårlig (mental) trivsel, er i sig selv udsat for belastningsskader og i risiko for sygefravær.

Derfor er traumebevidsthed en bevægelse der er kommet for at blive, til gavn for traumatiserede mennesker men også for behandlere. Kendskab til disse værktøjer, vil behandleren lettere kunne regulere eget nervesystem i mødet med mennesker i overvældelse. Dette betyder at behandleren vil kunne mestre egen balance.

Video om regulering

0/5 (0 Reviews)