Traumebevidsthed – integration – nyt liv

Fællesmenneskeligt vilkår

Alle mennesker bær på ubearbejdede oplevelser inden i. Voldsomme, pludselige hændelser det ikke var muligt at bearbejde i situationen. Det er et vilkår for os mennesker.
Det der er et paradoks at tilstande af mistrivsel, lav energi og manglende overskud, psykisk sårbarhed/sygdom, kropslige symptomer og andre mere eller minder dys -tilstande er blevet normaliseret i vores samfund.

Selv kærlighed

Ikke normalt at føle mistrivsel – bliv traumebevidst!

Det er ikke normalt at føle og opleve sig reduceret i sin trivsel, mentale sundhed, velfærd og velvære.
Vi bærer rundt på U-INTERGREREDE traumer, det er herfra vores symptomer på mistrivsel stammer.

Egne oplevelse ligesom genetiske, historiske og kollektive begivenheder ophober sig i vores nervesystem. Disse uintergrerede oplevelser skaber permanente og langtids efter/kroniske symptomer i os mennesker.

Symptomer som manifesterer sig som signaler, følelses- og eller kropslige symptomer.
Signalerne hjælper os, det er tegn på at der er gammelt traumestof, der trænger til at blive forløst.
Symptomer som stress, opleve sig i krise, manglende livslyst og mening, automat reaktioner der kan være skadelige som aggression, vredes udbrud, misbrug, utroskab, overgreb…..
Hvem ønsker ikke at energien kan flyde lettere, hvor der er plads til liv og glæde?

DET OPLØFTENDE ER AT DER ER NOGET AT GØRE VED DET!

Der er i overskrifter 2 menneskelige superkræfter der hjælper med at integrere traumer:
– NÆRVÆR: fysisk, følelsesmæssig, mentalt og relationel nærvær. Kontakt og at blive set.
– RELATIONER: jeg føler du føler mig – delt tilstedeværelse.
Nærvær, det rette tempo og dosering er nøgler der er vigtige elementer, der skaber tryghed og plads til, at der bid for bid kan traume forløses.
Integration af oplevelser og sansninger skaber og frigiver plads til nyt liv.
0/5 (0 Reviews)