I de relationer vi er udfordret, er skyggen altid på spil!

At leve med ”skyggen” – det vi er ubevidste om – er en udfordring for os alle. Kast lys på skyggen og bliv mere bevidst

Hvem er ikke træt af, at de nære relationer er under pres, med konflikter, mangelfuld og misforstået kommunikation, og for lidt nærhed, glæde og leg.
At leve i skyggen af sin skygge er forklaringen på, at det er svært at lykkes i relationer.
I vores psykiske struktur er der både lys- og skyggesider. De lyse sider forvolder os normalt ikke problemer, disse sidder åbner normalt ikke for ubehagelige følelser i os.
Det er sider af os selv, som vi kan rumme og være med – i accept.

Skyggen – det ubevidste i os

Ordet skygge antyder en mørk, hemmelighedsfuld, muligvis ondsindet maske, der lurer i baggrunden af vores natur, rede til at skade både andre og os selv. Skyggen er uden for vores bevidsthed og det gør, at skyggen ikke er konkret for os. Vi kan ikke se eller gribe om den, skyggen er selvsagt usynlig for os. Sådan fungerer skyggen i vores psyke, det er helt normalt og menneskeligt!
En måde at forstå vores skyggeside på, er ved se den som repræsentant for den del af vores væsen, som vi er mindst bevidste om. Jo mere vi ignorerer eller undertrykker de impulser og udtryk skyggen giver, jo mere vil skyggen styre os og derved overrumple os igen og igen. Det kommer ofte til udtryk i pludselige voldsomme udbrud med ubehagelige følelser til følge, af skam og pinlighed.

skyggen HCA

Eksempler på når skyggen viser sig

I stedet for at sige tak for et komplement, afleder jeg de venlige ord ved at nedgøre mine talenter.

Eller når min partner påpeger uhensigtsmæssig adfærd, og jeg reagere med vrede, eller ved at trække mig ind i mig selv.
Eller når jeg ikke kan styre mig og skælder ud på børnene, uden at de er den egentlige årsag til min vrede.

Vi kan opleve skyggen som en fjende, der tager styringen uden vi har ønsket det.
Om skyggen skal være vores ven eller fjende, afhænger primært af os selv, skyggen er ikke nødvendigvis en modstander. I virkeligheden er skygge som ethvert andet menneske, vi ønsker at komme overens med, her handler det bare om at komme overens med mig selv. Altså man kan opfatte skyggen som en form for relation, dette er blot en indre relation.
Det handler om at øge bevidstheden på dele i sig selv, som vi i princippet ikke ønsker at have kontakt med, dele i os selv som vi ikke vil erkende, fordi de føles skamfulde og pinagtige.
I ønsket om at få det bedre med sig selv og sine relationer, er skyggearbejdet en nødvendighed. Det kræver vilje og mod at lære de sider, som vi opfatter som grimme og u-tiltrækkende, at kende i os selv.

Læs også:   Livskrise og mistrivsel

Hvorfor skal vi give vores skygge næring og opmærksomhed?

Mange af os frygter at give vores skygge magt, at give magt til det ubevidste og slippe kontrollen. Paradokset er, at vi ikke har nogen kontrol, skyggen har magten!
Skyggen skal ses som en styrke, der ikke er undersøgt nærmere. Den viser sig igennem adfærd, der ofte saboterer vore ønsker og vores billede af os selv. Skyggen gemmer på sider i os som mærkes forbudte, men disse sider siver ind i vores adfærd ved at narre det bevidste sind, hvorpå skyggen ofte tiltager en dominerende rolle. Hyppigt ved vi ikke hvorfor vi gør, siger eller handler som vi gør, eller hvorfor vi plages af uforklarlig frygt. Det er normalt, at vi oplever, at have nogle bestemte områder vi reagerer mere følsomt på end andre. Det kan være bestemte ord, et ansigts udtryk, tonen i det sagte, vores reaktion sker automatisk og er ofte voldsom.
Dette kan føre til pinagtige konflikter, når vores følelser tager over og vi reagere i affekt.
Ved at forholde os nysgerrige og give plads til følelserne giver vi skyggen opmærksomhed, nu er processen i gang, og lys er ved at opløse det materiale i os der ligger i skygge.

Hvordan kan vi komme overens med vores skygge?

Når vi begynder, at erkende at der er dele i os der styrer mere end vi bryder os om, som for eksempel pludselige raseriudbrud, rigiditet, ubegrundet stædighed, surmuleri, at bære nag ….
er det tegn på parathed i psyken til at arbejde med sin skyggen. God begyndelse er et ønske om forandring, og et ønske om at arbejde på at blive en bedre udgave af sig selv. Et ønske om at komme mere overens med ubevidst stof inden i. Se det som en proces, når vi øver os i at give efter og tør møde skyggen med nysgerrighed frem for afvisning.

Læs også:   Sjælens mørke nat - Spirituel transformation

Der er tre trin der er hjælpsomme at have sig bevidst når der arbejdes med skyggen

1. At tillade de følelser der overrumpler dig. Stop op efter følelses udbruddet og tillad dig selv at blive i følelsen i et stykke tid.
2. At acceptere at de følelser bor inden i dig, du skal ikke ændre dem, men give plads til at mærke følelserne. Accept er et nøgleord
3. At favne dig selv, som et væsen der også har disse sider i dig. Dette giver mere plads i dit indre, mere rummelighed.
resultatet er at skyggens pludselige overrumplende adfærd aftager, du oplever mere selvaccept også af den anden i relationen.
Denne proces er aktivt med til at øge din selvkærlighed og din trivsel.

Skyggen bliver kun en fjende hvis vi overser den eller misforstår den. Transformation sker igennem processen i at være nysgerrig og tillade følelserne. Lys vil gennemskinne mørket, mørke blive til lys. Nu kan du se og erkende dele af dig selv, der før var væk fra din bevidsthed. Dette er alkymi.

0/5 (0 Reviews)