Sjælens mørke nat – Spirituel transformation

Sjælens mørke nat – Spirituel transformation

Rådgivning og terapi

The dark night of the soul

Livskriser og depression som spirituel transformation

På et eller andet tidspunkt, oplever de fleste mennesker svære perioder i livet. Perioder med sorg, bedrøvelse, tab, frustration eller svigt, der føles så foruroligende og langvarig, at det kan kaldes, sjælens mørke nat.

Måske føler du dig forkert, i at have sådanne følelser i længere tid, og bliver bekymret for om, du er ved at få en depression. Du forsøger at komme over det. Du ignorer følelserne og strækker dig inden i for at være den du plejer. Du giver ekstra opmærksomhed og tid på, at gøre noget af det du har erfaring med er godt og sundt for dig. Forsøger at få det bedre, men mærker måske ikke tilstrækkelig bedring.

Stop op

Stop op et øjeblik lige her, måske søger du mening og personligt vækst.  Når du åbner dig for ”sjælens mørke nat”, opdager du at der er mange store gaver til dig.

I dag benævnes mange af disse tilstande for ”depression”, men ikke alle mørke perioder er depression. Depression bruges ukritisk uden at nuancere. Disse indre svære tilstande kan vække noget i dig, kan få dig til at stille spørgsmålet, hvad er meningen med livet?

Ny måde at forholde os på

Måske er det tid til at åbne sig for, at der er en anden måde at forholde sig til denne fælles menneskelige erfaring på.

Menneskers liv består af lys og mørke, glæde – sorg, vitalitet – sløvhed, lyst – ulyst.

Hvordan vi forholder os til rytmen af disse stemninger?

Læs også:   Tabu at være traumatiseret

Gemmer vi os i vrangforestillinger og i distraherende underholdning?

Bedøver vi os med stimulanser og i aktiviteter?

Bliver vi kyniske med os selv eller andre og deprimeret?

En anden mulighed er at åbne hjertet for dette mysterium, som er et helt naturligt fænomen. Et mysterium ligesom andre store fænomener, som sol og måne, dag og nat, sommer og vinter.

Livskriser er normalt

Det er normalt, at have flere mørke perioder igennem livet, perioder hvor du oplever ”sjælens mørke nætter”. Måske lever du i et ægteskab, der er med store udfordringer, har et barn der har problemer, oplevet selvmord, eller du føler dig fanget i et varigt dårlig humør. Du sørger måske over tabet af en kær, eller du er blevet bedraget af din elskede eller af en forretnings partner, eller du er måske midt i en skilsmisse.

Vi mennesker oplever livskriser forskelligt, nogle kommer let igennem og livet falder på plads, andre rammer ind i mismodets dyb. Der er ingen regler for, hvordan vi rammes og oplever livskriser. Vi er ikke selv skyld i det livet byder på. Livet lever igennem os, og vi kan ikke styre livets påvirkninger. Sjælens mørke nat, er ikke overfladiske udfordringer, men en udviklings periode, der fører os væk fra det trygge liv.

En livskrise hvor vi er i mørket, er ikke kun en følelse, men en gennemborende smerte inde i os. Det kan tage lang tid at komme igennem og finde ud i lyset igen, der er ingen regler for tid.

Livskriser er ikke sjældne eller ekstraordinære, de er en naturlig del af livet. Når vi ser os omkring, på venner og bekendte oplever mange svære perioder i livet. Livskriser er et fællesmenneskelig vilkår, som vi kan vælge at forholde os til og møde med tillid og visdom.

Læs også:   Kroppen er broen til sjælens visdom

Pointen med livet

Mange tror at pointen ved livet er, at løse problemerne og så opstår lykkefølelsen. Men lykke er sædvanligvis en flyvsk fornemmelse. vi slipper aldrig af med vores problemer, og det er normalt, at der igennem livet er en følelser af, at der er noget der skal overkommes og løses.

Formålet i livet kan være, at blive mere sig selv og lære at mærke selvaccept. At engagere sig mere i andre mennesker og i livet omkring os, virkelig at leve livet.

Det lyder måske indlysende, men mange mennesker bruger deres tid på at undgå livet. Undgå at mærke hvordan det er inden i, og konstant afleder sig selv bort fra det indre liv. De fleste er bange for at mærke det flow der flyder inden i os. De fleste har ikke lært hvordan man kan forholde sit til det indre. Et indre som kan være skræmmende med stærke følelser som afmagt, sorg, tunghed, angst, frygt, ensomhed, tomhed ….

Vi undgår svære følelser

Undgåelse af at føle det indre liv kræver energi, og en stor del af vores vitalitet kanaliseres over i adspredelser, som karrierer, ambitioner om at lykkes. Mange af os er i gang med noget hele tiden, et afhængigheds mønstre. Vi adspreder os selv, væk fra nuet, væk fra smerten der bor inden i. Smerten forsvinder ikke af at blive ignoreret, tilstandene lever inden i, lever i skyggeland.

Måske gør du alt, hvad du kan for at komme af med ubehaget og mørket der føles inden i. Men hvorfor afskærer dig fra, at få den læring der vil komme dig til gode, eller de gavnlige forandringer der bliver til fordel og giver mere livsglæde.

Læs også:   Psykoterapi og skyggearbejde

At anerkende og gå ind i den ”Den mørke nat”, virker måske som et paradoks i forhold til at føle sig i live. I mødet med os selv, dissekeres livet ned til essensen og hjælper os med en ny start.

 Søg støtte, ingen skal  være alene

Det skal slås fast, at mørke nætter ikke skal romantiseres.  Det er muligt at fare vild i skyggeland, derfor er det godt at søge støtte og vejledning. Vejledning fra et menneske der forstå og vil støtte, og er der, som guider igennem skyggeland og holder landkortet.

Disse transformative perioder, skal opfattes som en mulighed for at skabe vækst og udvikling indefra, en dyb og meningsfuld transformation.

Når vi er i mørket kan vi dårlig forestille os, at der er lys, men lyset er inden i og vil forstærkes. Find modet og viljen til at blive med dig selv, og er der behov, så søg støtte det gør forskellen, ingen skal være alene i mørket.

De fleste vil sikkert sige, at de lærte sig selv bedre at kende igennem modgang. I modgang, lærer vi dybderne i os selv, og får et tættere forhold til os selv og andre.

Line Hou januar 2019

 

 

0/5 (0 Reviews)