Projektioner – Det jeg siger om dig, siger mere om mig end om dig!

Projektion

Projektioner – Det jeg siger om dig, siger mere om mig end om dig!
Parforholdet og tætte relationer er den største udviklingsmulighed og udfordring i vores liv.

Parforholdet og nære relationer er ofte der, hvor vi slipper os selv mest løs, her viser vi både kærlige og varme følelser, og de sider i os som vi opfatter som grimme. De følelser vi anser som positive, er for de fleste lettere at udtrykke end dem som vi opfatter som forkerte og grimme.

Forkerte og grimme følelser er for eksempel det at kritisere, beklage os eller synes en masse om den anden, når vi dømmer. Hvem kender ikke til skænderier, uoverensstemmelser, følelser der forstærkes, ord der ryger igennem luften, hvor der opstår en ubehagelig stemning.
Vi mennesker har evnen til at udtrykke følelser, det er her det bliver svært. For vi kan ikke gennemskue vores følelser, vi er så fyldt af oplagret og undertrykte følelser fra livet igennem, som vi skubber ned i vores ubevidste, vi vil ikke have med de svære følelser at gøre.
Når trykket bliver for stort inden i udtrykker vi vores følelser mere eller mindre hensigtsmæssigt. Når vi er presset kommer de oftest ud uhensigtsmæssigt og ubevidst.
Følelser kommer også frem når vi er i stilhed, når vi har tid til at mærke os selv, og vi giver os tid, vil vi mærke vores følelser. Mange kender til at vågne om morgenen, og have en følelsesstemning som de ikke aner, hvor kommer fra. Dette er et eksempel på, at følelser bor i os og baner sig vej for at blive følt og mærket.
Det er så menneskeligt, men opleves så frustrerende og noget af det mest vanskelige i vores liv.
Det meste af tiden udtrykker vi os ubevidst, for vi er styret af vores følelser og den stemning vi sanser og mærker inden i os. Når vi kommunikerer ubevidst sammen, falder vi ofte i den fælde, hvor vi projicere på vores partner, på den anden.

Læs også:   Psykoterapi og skyggearbejde

Hvad er at projicere?
Det er, når vi tillægger vores partner eller den anden vi er i relation med, egenskaber som vi ikke tillader os selv at føle. Følelser der er svære for os at rumme, følelser vi ikke kan holde ud, tør føle i os selv. Vi tillægger vores partner noget – en kvalitet, en fejl, en væremåde, et motiv, en følelse, som faktisk hører hjemme i os selv. Man kan sige, at vi projicerer det over på vores partner, som vi selv har vanskeligt ved at erkende, rumme og føle i os selv. Egenskaber som vi endnu ikke har erkendt eller ikke vil vide af om os selv, som bor i os, som er en del af os.
Vi fortrænger sider af os selv som vi synes er mindre charmerende vi, dele i os som vi ikke bryder os om. Det geniale er, at vi kommer i kontakt med disse sider i os selv, når vi er sammen med andre mennesker. Relationer hjælper os til at lære mere om os selv, og når vi lærer os selv bedre at kende, bliver vi mere tolerante overfor os selv og overfor andre. Det er en ren wind – wind proces at arbejde med sine projektioner.
Ær dig selv og dine følelser, ær dit parforhold og ær dine nære relationer og tag mod til, at føle det du føler og udtryk dig ærligt.

Hvad kan du gøre for at arbejde med rumme egne følelser?

Kig på dig selv med friske øjne og bevæg dig dybere ind i din sårbarhed uden at dømme dig selv og uden at forlange, at andre skal gå med dig i denne udviklings og fordybelse proces. Som voksen, må vi påtage os ansvaret for egne følelser. At forvente og kræve af vores partner, at de skal følge os i vores proces, kan virke forstyrrende for dem, særligt hvis det ikke føles som, at det har med deres personlige arbejde at gøre. Her er et af de første skridt i forhold til at agere mere voksent, selv at tage ansvar for egne følelser og adfærd.

Læs også:   Traumebevidsthed

Det er en proces, og vi skal have fokus på at arbejde med et skift fra barnet i os hvor følelserne løber af med os, til give at os selv muligheden for at agere mere og mere fra vores voksne jeg. Den første nøgle er at være mild og forstående overfor os selv, at forstå at barnet i os tager over og styrer os med følelserne. Nu skal den voksne i os forsøge at trække vejret dybt nogle gange, når følelserne begynder at rejse sig inden i. Give tid og måske sige til partneren, at der er behov for en pause, det vil være godt for begge to. Brug pausen til at mærke efter hvad der sker inden i. Hvilke følelser er der inden i der er svære at rumme, som flyder over og derved bliver et verbalt voldsomt udtryk eller en tilbagetrækning med opgivelse og ingen ord.

I udviklings processen er der flere ting der kan hjælpe med at skabe mere klarhed over følelserne og derved hvornår vi projicere på den anden, følgende er hjælpsomt i processen

  1. tag ansvar for egne følelser
  2. vær forstående overfor dig selv, du gør noget nyt, det tager tid
  3. fortæl din partner at du arbejder med dig selv
  4. giv dig selv stilhed ind imellem, dette skaber mulighed for at du mærker dig selv og dine følelser uden voldsomme konfrontationer med den anden
  5. fortæl hvad du føler, øv dig i at tale ærligt og åben
  6. hold tilbage med beskyldninger og irettesættelser (det handler om dig selv), hold pauser når intensiteten stiger imellem jer
  7. udtryk hvad du har lyst til og behov for, det er ikke sikkert du kan få det du ønsker, men den anden får muligheden for at give når det er sagt højt
Læs også:   Kroppen er broen til sjælens visdom

Når vi arbejde med os selv og tager ansvar for egne følelser og handlinger, er vi godt på vej til at få det bedre med os selv og vores nære.

0/5 (0 Reviews)