Parterapi – udvikle jeres parforhold 

Vi mennesker er sociale væsner, vi er født til at være sammen med andre mennesker, og vi udvikler os i relationer. Parforholdet er en relation hvor vi er tæt og intim med et menneske vi elsker. En relation hvor vi kan slippe vores modstand og barriere, hvor vi kan være os selv smuk som grim.

Der er altid to i et parforhold, der skal derfor også to til at arbejde for det sunde og trygge parforhold.

  • Har I udfordringer, er det gået skævt, men I ønsker at forbedre og styrke jeres relation?
  • Føler I at I er ved at vokse fra hinanden, og er bange for om en skilsmisse nærmer sig?
  • Har I oplevet noget voldsomt, som at miste et barn, der har taget sit eget liv?
  • Er intimiteten og sexlivet nedtonet og måske oplever I at der er blevet en forskellighed i lysten?
  • Er der sket noget overvældende for en af jer, som har præget og forandret jeres relation?
  • Overvejer I at gå fra hinanden?
  • Ønsker I at udvikle og lære jer selv og hinanden bedre at kende?

Ønsker I støtte og guidning så kontakt mig på linehou@connectu.dk og hør nærmere om, hvordan jeg kan hjælpe jer igennem krisen.

I parterapi arbejder vi med de forskellige aspekter der påvirker jeres relation.
I får redskaber og øvelser som I kan bruge hjemme imellem sessionerne.

Mangler gnisten?

Ofte er parret i en ulykkelig og svær situation. Årsager kan være mange, skænderier om hverdagsting, følelsen af ofte at stå alene med ansvar for børnene eller for ansvar at hverdagens økonomiske hjul kører rundt, fornemmelsen af svigt fra ens partner, inderligheden og kærligheden mellem jer er måske pludselig ikke den bærende kraft mere.

”Hvor er ømheden og interessen for min mand eller hustru blevet af?”

”Kan eller skal vi overhovedet blive sammen?”

Terapien vil hjælpe med at kigge bagved problemstillingerne set fra begges udgangspunkt, og ved at gå dette skridt dybere og ind bag ved konflikterne, opstår der en anderledes forståelse for hinanden og en dybere gensidig respekt, som ofte skaber klarsyn over situationen. Dette klarsyn giver mulighed for at kunne træffe konstruktive og gode valg forholdet.

Tryghed som base for en tillidsfuld og kærlig relation

Tryghed er den vigtigste faktor for at trivsel, du vil opleve tryghed når din partner er forudsigelig, ærlig og kan møde nogle af dine forventninger.
Er du utryg, usikker eller bange er det svært at få noget til at fungere, det stresser når stemningen er uforudsigelig.

Utryghed giver stress og dit nervesystem mobiliserer sig i enten kamp, flugt eller frys respons, læs mere om nervesystemet, traumebevidsthed.

Tryghed er forudsætningen for at vi mennesker trives i relationer, tryghed er basen for at udvikle sig som menneske og derved også for parforholdet. Parforholdet er en dynamisk relation, vi mennesker er dynamiske, så derfor er det også naturligt at parforholdet forandrer sig og udvikler sig med tiden.

Men som vi alle kender til, er forandringer vanskelige vi føler ofte et ubehag og utryghed ved at skulle forandre, om det er noget i det ydre eller i vores indre.

Er det mig eller dig der er noget galt med?

Når parforholdet er udfordret, kommer vi på overarbejde inden i, frustration, vrede, frygt og usikkerhed er normale følelser der vågner. Det fleste går alene med disse tanker og følelser, og kan føle sig forkerte. Som at det er dem selv der er noget galt med, eller vi kaster projektioner ud på partneren, at det er galt med.

De fleste par der er udfordret, der er kærligheden ikke slukket, ofte er der et dybt ønske om at genfinde hinanden. Men det er som om at selvom der prøves, ryger vi tilbage i det gamle mønster.

Måske er tilliden og trygheden brudt, og forholdet føles ikke som du måske ønsker og har behov for.

Der kan være mange årsager til at parforholdet er udfordret, gør noget ved det, det betaler sig.

Græsset er sjældent grønnere sammen med en anden.

Personlige historie

Vi er dannet af er det miljø vi er vokset op i, vores forældre, familien, det nære samfund og bredere ud fra vores centrum, som det land vi er opvokset og bor i. Så vores rygsæk er stor og det vil sige at flere imaginære personer lever med i vores parforhold, som vores forældre.

Når vi er i parforhold, bør vi være optaget af hvordan barndommen har præget os, nysgerrige på hvad vi har i rygsækken. Barndommens påvirkninger og relationer bor og er indlejret og vævet ind i os. Disse prægninger ses i vores adfærd, holdninger og kommunikation. 

Igennem livet opbygger vi mønstre som hjælper os med at kunne fungere i vores hverdag. Men nogle af disse mønstre hæmmer også vores udfoldelse og overskud, og styrer os ubevidst med adfærd der er ikke tjener os.

Disse prægninger er for de fleste af os ubevidste, indtil vi begynder at blive nysgerrige på vores automatiserede mønstre. Mange opdager at vi gør og siger ting som trigger partneren og omvendt. 

Du kender til at du trigges af noget ved din partner, som vækker forskellige følelser, reaktioner og du føler det stresser dig. Du forstår ikke helt hans, hendes verden, det kan være svært helt at sætte sig ind i et andet menneskes følelser og tanker.

Kommunikation

Vi danner vores sprog og mening igennem vores liv, som bliver vores kommunikation, vi tager dette med fra vores barndomserfaring.

Hvad der for dig er uskyldigt at sige, eller du mener ikke det sådan, kan det alligevel trigge din partner voldsomt. 

Kommunikation er en disciplin, der er værd at sætte opmærksomhed og fokus på. Kommunikation sker jo ofte af sig selv, vi tænker sjældent dybt over det vi siger. Derfor er fokus på kommunikationen vigtig, også et hjælpsomt redskab til at forbedre forholdet.

Traumer

Vi har alle traumer liggende inden i os, nogle er vi mere bevidste om end andre. Læs mere: Tabu at være traumatiseret og Traumebehandling 

Vores traumer blander sig ind i vores  relationer, det er uundgåeligt, de blander sig også ind i parforholdet. Når traumerne vågner i os, er der dele der fragmenterer det er traumers væsen. Når traumer vågner, ses og høres det i både sproget og i adfærden. Så taler vi for eksempel med ord som aldrig og altid i vores sprog, om den anden, og det trigger.

Aldrig og altid er traumesprog, læg mærke til hvornår og hvor tit du bruger disse ord i dit sprog. 

Det er tegn på at fortiden blander sig ind i nuet. Traumer er en del af vores historie, som oplevelser vi ikke har kunnet bearbejde i situationen, Traumer popper op i os alle sammen, det er et menneskeligt vilkår, konflikter uanset hvilke og med hvem, er tegn på at traumer er aktive. Det opleves som at være lidt eller meget ude af sig selv, skænderiet kan opleves som en film, nogle gange er traumerne mere destruerende end andre gange. Traume skaber altid konflikter, en mangel følelse smerte og afmagt.

Værdier

Værdier har vi alle, nogle mere bevidste end andre. Værdier  viser sig i det der har betydning for os, og vi ønsker alle at leve vores værdier.

Er værdierne forskellige og ligefrem modsatrettede, kan det skabe utryghed og usikkerhed på om jeg er ok, for det jeg gerne vil.
Der kan være så forskellige værdier mellem parret, at det er svært at finde et fælles værdifundament, og det kan præge hverdagen med konflikter. 

Afklaring af fælles og ikke fælles værdier er meget vigtigt. Når vi er på det rene med hvad vi har fælleshed og forskellighed omkring skaber det tryghed. Afklaring giver accept af hinanden og nedtoner det at, ikke forvente noget fra den anden der ikke kan lade sig gøre. 

Tryghed skaber tillid og socialt engagement

Kærlighed handler også at mærke sine egne grænser, det kan vi kalde selvkærlighed, og din kærlighed til din partner handler også om at respektere din partners grænser. Respekt for grænse styrker os selv og relationen. At kende egne behov og ønsker er en naturlig del af den udvikling vi går igennem i voksenlivet. Mennesker der er ubevidste om egne behov har ofte relationelle udfordringer, kan ses som konflikter, udnyttelse, føjelig, dominans. 

Naturligt at elske – kan være svært

Vi har brug for at give og modtage kærlighed, det er en naturlig del af at være menneske.

Vi længes alle efter at blive elsket ubetinget for den vi er, elsket uden forventning. Men de fleste mennesker er vokset op med erfaringer af betinget kærlighed.

Betinget kærlighed retter vi mod bestemte personer, som for eksempel de nære relationer vi sam- agerer med i vores hverdag, som partner, børn, venner og måske familiemedlemmer. Ubetinget kærlighed derimod stråler til alle mennesker, let ubesværet og naturligt, det er ikke noget vi beslutter os for at føle, kærligheden flyder af sig selv.

Igennem vores barndom og opvækst har vi igen og igen oplevet at miste os selv. Vi har tilpasset os og opført os på en bestemt måde for at høre til, for at føle en vis form for tryghed. At opnå denne tryghed er betinget af hvad vi gør, siger og hvor dygtige vi er og hvordan vi tilpasser os andres behov, der i ligger det betingede.

Tænk over hvem du elsker?

Er din kærlighed forskellig afhængig af din relation, dit barn, forældre, partner, nære venner?
Har du betingelser og hvilke stiller du for at give din kærlighed? 

Hvad åbner dit hjerte, hvad gør dig blød og modtagelig for din partners kærlighed?

Hvornår lukker du af og har svært ved at modtage og give?

0/5 (0 Reviews)