Mange mennesker rammes hver dag af andre menneskers selvmordshandlinger

Hver eneste dag rammes mange mennesker af andres selvmordshandlinger. Pårørende til en nær der tager sit liv, eller til en nær, der har forsøgt eller taler om selvmord.

Eller måske har du tunge tanker og føler livet er udfordrende. Du føler dig måske alene med dine tunge tanker og følelser og ved ikke helt hvordan du skal få brudt ud af mørket. Mange går alene med tungsind, og det kan være svært at få sagt noget der er svært, eller du står overfor svære valg eller beslutninger, eller tvivlen rumsterer inde i dig.
Livet byder i perioder på livskriser, som kan vække følelser af meningsløshed, men ingen bør være alene når livet er svært.

Efterlevende får ofte langtidsfølger

Selvmord er et uhyggeligt fænomen med dystre konsekvenser – ikke kun for den afdøde men også for de efterlevende nærmeste, venner og bekendte. I Danmark tager omkring 600 mennesker om året deres eget liv, hvilket svarer til næsten to personer om dagen (Psykiatrifonden, 2021a).

Selvmord er en handling som er planlagt og udført med en overbevisning om, at man kommer til at dø af det).

Sådanne handlinger kan efterlade venner, bekendte og nærmeste med et stort tab, en voldsom oplevelse og en svær sorgproces. Et selvmord er en tragedie, som påvirker individer, familier og fællesskaber og kan have langtidskonsekvenser for de efterlevende (WHO, 2021, 17, juni). I mange tilfælde kan efterlevende opleve, at de bliver set ned på eller i værste fald socialt udstødt på grund af tabu og negativ respons fra omgivelserne. At blive efterlevende efter selvmord kan derfor være en voldsom og potentielt traumatisk oplevelse

Der er hjælp til dig, der har oplevet en nærs selvmordshandlinger!

 

Når chok og sorg slippes løs i kaos

Det er en stor opgave at så med når man er pårørende til en kær der har taget sin liv.
Sorg og fortvivlelse over at miste et menneske du har kær.
Udover sorgen opstår alle de komplicerede spørgsmål, der pludselig bliver virkelige, som ikke har være aktuelle før.
En følelse af magtesløshed skyller igennem kroppen og sindet, intet kan gøres.
Fortvivlede tanker der kredser om, hvad har jeg ikke set? Hvad skulle jeg have gjort? Hvorfor?

Forventningen udefra og måske til dig selv, noget må gøres. Jeg må se at få bearbejdet dette chok hurtigt, så jeg kan slippe fri for smerten.
Er der så enkelt?
Min erfaring er, at pårørende, igennem livet igen og igen oplever dønninger fra det selvmord de har oplevet. Sorgen lever inden i on and off og bliver et livsvilkår.

Esben Kjær skriver i sin bog: Min usynlige søn – kunsten at leve med sine døde resten af livet”
Den frådende og ukontrollable virkelighed, som døden kaster ind i vores liv: Sorgen er en voldsom, transformerende kraft, en eksplosionsmotor, en motorsav, der arbejder med en, en mørk brusende flod – alt sammen ord, der tydeliggør, at det er en illusion at tro, at vi kan stille noget op i de indledende faser:

“Den intense sorg slæber af sted med os, uden at vi kan gøre ret meget
andet end at prøve at undgå at gøre for meget modstand”

Det er smertefuldt for de pårørende, og de mennesker der er omkring er vidne til denne smerte og står også i afmagt til sorgens kompromisløse indgriben.

Få hjælp det gør en forskel

Modtag individuel rådgivning eller som familie, flere ønsker som familie at få støtte, som en hjælp til at komme videre.
I samtalerne gives rådgivning omkring chokkets væsen og hvordan et chok påvirker krop, psyke og følelserne.
Der sker så mange uvante processer i kroppen, mentalt, psykisk og i følelseslivet, ofte uden viljens kontrol. Det er svært at navigere og falde på plads inden i, efter det chok når en kær har taget sit liv. Som tiden går, letter nogle af de voldsomme symptomer.
De fleste oplever tilbagevendende ubehag i gennem livet, livet bliver ikke det samme som før.
De kontrol og styrings mekanismer du normalt brugte, som du troede virkede, virker ikke mere, nyt liv skal leves!
Det nye liv er der mange, der har brug af at få hjælp til at møde.

Send en sms eller ring på 26778147 og jeg ringer dig op.

Hjælp til efterlevende til selvmord

Alle der har en relation til den der tager sit liv.

Min erfaring er at netværket rammes forskelligt, der er ingen regler for hvem der rammes og reaktionerne er ofte meget forskellige. De mennesker der er tæt på, kan opleve at verden styrter i grus, og intet kan blive som før. Andre oplever sig ramt, trods at relationen ikke har været tæt. Uanset relationen kan svære følelser vælte op, en oplevelse af at følelserne ikke kan kontrolleres og ofte forskellige kropsreaktioner.

Hjælp til pårørende til selvmord

Har du en relation, der har selvmordstanker og eller forsøg på selvmord er du pårørende til et menneske der er ramt af selvmordsadfærd.  Det er følelsesmæssigt hårdt at være tæt på et familiemedlem eller en ven, som har forsøgt selvmord og er selvmordstruet. Handlingen skaber usikkerhed og kaotiske følelser hos de pårørende. De fleste pårørende oplever at være på hele tiden, har opmærksomhed og adfærd på den der har selvmordstanker, en næsten kontant opmærksomhed på, hvordan kan jeg forhindre at han, hun tager sit liv, mener hun det alvorligt?

Oplever selvmord på arbejdet

På danske arbejdspladser rammes medarbejdere uforskyldt af andres selvmordshandlinger.
Der er flere arbejdspladser i Danmark, hvor berøring med selvmord forekommer som en del af jobbet.
Læs om, når medarbejder oplever selvmord på deres arbejde.

Det er aldrig for sent at få hjælp

Om det er for nyligt eller mange år siden at en nær har taget sit liv, er det aldrig for sent at få hjælp. Stol på din indre følelse af at du har brug for at få rådgivning til at forløse gammel smerte og sorg.

Mange der har oplevet selvmord, for mange år siden erfarer at oplevelsen ligger som et dybt sår inden i der er indkapslet. Såret springer op nu og da, ofte i livsperioder hvor der er ekstra spidsbelastninger. Det føles ubelejligt og energi krævende, sorgen ligger latent og lurer.

Der er mennesker der har mistet en forældre til selvmord som barn.  De fleste har levet mere eller mindre ensomt med denne oplevelse i mange mange år.

Det er aldrig for sent at få hjælp!

Den person man har mistet vil altid bo inden i. Kan man komme over, at en kær har taget sit liv er der ikke et entydigt svar på. Men at leve et godt liv på trods, er en længsel alle mennesker har, det kan lade sig gøre.

Læs mere om chok og livskriser

Læs mere om selvmord:

psykiatrifonden.dk/viden/gode-raad-og-temaer/600-liv/fakta.aspx

0/5 (0 Reviews)